noeglehul.jpg

Bekendtgørelse om Nøglehulsmærket

Denne bekendtgørelse vedrører den frivillige mærkning og præsentation af fødevarer med Nøglehulsmærket. Nøglehulsmærket er knyttet til fødevarers indhold af fedt, sukkerarter, kostfiber og salt i forskellige fødevaregrupper.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 21. april 2018.

Læs Mere
retsinformation-720x480.jpg

Eksport af fødevarer til tredjelande

Denne bekendtgørelse regulerer eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer fra Danmark. Eksport forstås som udførsel af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer fra Danmark til tredjelande.

Læs Mere
dilogo.jpg

Eksporthåndbogen

Dansk Industri’s Eksporthåndbog er et opslagsværk, der er udkommet siden 1932. Den omhandler regler for eksport og dokumentkrav for næsten 190 lande. Abonnenter har adgang til den elektroniske Eksporthåndbog via DI’s hjemmeside. Den giver et opdateret og effektivt overblik over relevante eksporttekniske oplysninger i de mange lande.

Læs mere
Unavngivet.jpg

Certificering af din fødevarevirksomhed

For nogle virksomheder kan det være tilstrækkeligt at leve op til lovkravene og følge det godkendte egenkontrolprogram. For andre virksomheder vil det være en fordel at følge en anerkendt standard og dermed opnå en certificering. Hvis man fx ønsker at eksportere sine varer eller sælge til de større danske detailkæder, kan det være et leverandørkrav, at man følger en international standard.

Der findes forskellige standarder for fødevaresikker og du kan læse mere om nogle udvalgte herunder: IFS: Læs mere ISO 22000: Læs mere BRC: Læs mere GMP+: Læs mere

Læs Mere
efsa.jpg

Ernæringsanprisninger

Her kan du orientere dig i hvilke ernæringsanprisninger, du lovligt må skrive på din fødevareemballage.

Ernæringsanprisninger er budskaber, der indikerer, at en fødevare har særlige gavnlige ernæringsmæssige egenskaber på grund af et konkret indhold/fravær af energi, næringsstoffer eller andre stoffer. Eksempelvis: sukkerfri, højt fiberindhold og indeholder omega-3 fedtsyrer

Læs Mere
eu-organic.jpg

EU økologiforordning

Denne forordning danner grundlaget for en bæredygtig udvikling af økologisk produktion og skal samtidig sikre det indre markeds effektive funktion, garantere fair konkurrence, sikre forbrugernes tillid og beskytte forbrugernes interesser.

Forordningen fastsætter fælles mål og principper til støtte for de regler, der fastsættes i henhold til denne forordning, vedrørende:
- alle faser af produktionen, tilberedningen og distributionen af økologiske produkter og kontrollen hermed. 
- brug af betegnelser, der henviser til økologisk produktion, i forbindelse med mærkning og reklame.

Læs Mere
eur-lex.jpg

EUR-Lex

EUR-Lex giver dig adgang til EU lovgivning. Herunder findes fødevareforordninger, som er EU lovgivning på fødevareområdet.

Husk også at orientere dig i de danske bekendtgørelser, som findes på retsinformation.dk

Læs Mere
hygeine.jpg

Hygiejnebekendtgørelsen

Bekendtgørelsen omhandler de regler der findes for fødevarehygiejne i Danmark.

Læs Mere
hygeine.jpg

Hygiejnevejledning

I denne elektroniske hygiejnevejledning kan du søge i de mange hygiejneregler og finde ud af, hvilke regler for indretning, hygiejne og drift der gælder for din virksomhedstype.

Læs Mere
eur-lex.jpg

Mærkningsforordningen

Mærkningen af fødevarer skal sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om produktet, både hvad angår indhold, næring, holdbarhed og oprindelse. Der gælder særlige regler ved markedsføring af visse fødevaregrupper, herunder sammensætning og mærkning samt brug af ernærings- og sundhedsanprisninger.

Mærkningsforordningen har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelsen af forbrugerne i relation til fødevareinformation, idet der tages hensyn til forskellene i forbrugernes opfattelse og deres informationsbehov, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende.

Læs Mere
eur-lex.jpg

Novel Food forordningen

I denne forordning kan du læse om forskellige bestemmelser vedrørende nye fødevarer (novel foods)

Vejledningen til Novel Food forordningen findes her

Læs Mere
retsinformation-720x480.jpg

Retsinformation

På Retsinformation.dk kan du få adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler, der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder.

På retsinformation.dk finder du bekendtgørelser indenfor fødevareområdet. Bekendtgørelser er Danmarks tolkning af de forordninger, som EU laver.

Du kan yderligere finde vejledninger på retsinformation, som kan være brugbare, når bekendtgørelserne skal forstås

Læs Mere
smily.jpg

Smiley-ordningen

Danske virksomheder, som har med fødevarer at gøre får uanmeldte kontrolbesøg af fødevarestyrelsen og får en Smiley. Smileyen udtrykker hvor godt virksomheden har styr på hygiejne og fødevarereglerne.

På siden kan du læse mere om ordningen, samt registrere din virksomhed og se andre virksomheders smileyer.

Vil du vide hvor ofte fødevarestyrelsen kommer på besøg, læs mere her

Læs Mere
efsa.jpg

Sundhedsanprisninger

Her kan du orientere dig i hvilke sundhedsanprisninger, du lovligt må skrive på din fødevareemballage.

Sundhedsanprisninger er budskaber, der fortæller noget om, at der er en sammenhæng mellem et indtag af en fødevare eller en bestanddel af fødevaren og effekt på sundheden. Eksempelvis: Calcium har betydning for udvikling og vedligeholdelse af knoglerne.

Læs Mere
egenkontrol.jpg

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder

Denne vejledning omhandler kravene til egenkontrol hos fødevarevirksomheder, herunder primærproducenter. Vejledningen skal hjælpe virksomhederne med at udføre egenkontrol og udarbejde egenkontrolprogrammer. Vejledningen er et supplement til Kommissionens vejledning om egenkontrolprogrammer om fødevaresikkerhed. 

Læs Mere
o-maerke.jpg

Økologibekendtgørelsen

Du skal følge økologibekendtgørelsen hvis ud ønsker at markedsføre fødevareprodukter som økologiske.

Læs Mere
eur-lex.jpg

Tilsætningsstoffer

Denne database kan fungere som et redskab til at informere om de fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer i EU og deres anvendelsesbetingelser.

Læs mere