landbrug-fødevare-logo.jpg

Fakta om erhvervet

Tal og fakta om den danske fødevareklynge med statistikker over bl.a. landbruget og fødevareerhvervets struktur, produktion, afsætning, indkomstforhold, miljø- og klimapåvirkninger, økologi mv.

Læs mere
madkulturen-logo.jpg

Madindeks

Madindeks måler en gang om året danskernes syn på mad- og måltider. Det er Madkulturen, der hører under Miljø- og Fødevareministeriet, der står bag indekset, der denne gang har spurgt ind til rammerne omkring danskernes aftensmad.

Læs mere
landbrug-fødevare-logo.jpg

Fødevareanalyser

Forskellige analyser om fødevarevirksomheder, detailhandel, markeder og forbrugere mv. lavet af Landbrug og Fødevarer.

Læs mere
di-fødevarer-logo.jpg

Analyser og undersøgelser

DI Fødevarer leverer jævnligt fagligt relevante bidrag i form af analyser og information om fødevarespecifikke og politiske emner.

Læs mere