eur-lex.jpg

EUR-Lex

EUR-Lex gives you access to European food regulations.

Remember to be aware of the Danish national administrative regulations on retsinformation.dk.

Read more
efsa.jpg

Nutrition claims

Nutrition claim means any claim which states, suggests or implies that a food has particular beneficial nutritional properties.

Here you can find the nutrition claims that are allowed to be used in Europe. 

Read more
efsa.jpg

Health claims

Here you can find legal health claims for your food products.

Read more
eur-lex.jpg

Additives

In this database you can the find the rules for using additives in your food products.

Read more

Below you can find relevant Danish food regulations. Be aware that the regulations are in Danish.

retsinformation-720x480.jpg

Retsinformation

På Retsinformation.dk kan du få adgang til det fælles statslige retsinformationssystem. Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler, der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder.

På retsinformation.dk finder du bekendtgørelser indenfor fødevareområdet. Bekendtgørelser er Danmarks tolkning af de forordninger, som EU laver.

Du kan yderligere finde vejledninger på retsinformation, som kan være brugbare, når bekendtgørelserne skal forstås

Read more
noeglehul.jpg

Regulations about the Keyhole label

Denne bekendtgørelse vedrører den frivillige mærkning og præsentation af fødevarer med Nøglehulsmærket. Nøglehulsmærket er knyttet til fødevarers indhold af fedt, sukkerarter, kostfiber og salt i forskellige fødevaregrupper.

Bekendtgørelsen trådte i kraft 21. april 2018.

Read more
retsinformation-720x480.jpg

Export to third world countries

Denne bekendtgørelse regulerer eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer fra Danmark. Eksport forstås som udførsel af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer fra Danmark til tredjelande.

Read more
Unavngivet.jpg

Certification of your food company

For nogle virksomheder kan det være tilstrækkeligt at leve op til lovkravene og følge det godkendte egenkontrolprogram. For andre virksomheder vil det være en fordel at følge en anerkendt standard og dermed opnå en certificering. Hvis man fx ønsker at eksportere sine varer eller sælge til de større danske detailkæder, kan det være et leverandørkrav, at man følger en international standard.

Der findes forskellige standarder for fødevaresikker og du kan læse mere om nogle udvalgte herunder: IFS: Læs mere ISO 22000: Læs mere BRC: Læs mere GMP+: Læs mere

Read more
hygeine.jpg

Hygiene regulations

Bekendtgørelsen omhandler de regler der findes for fødevarehygiejne i Danmark.

Read more
hygeine.jpg

Hygiene regulation guidance

I denne elektroniske hygiejnevejledning kan du søge i de mange hygiejneregler og finde ud af, hvilke regler for indretning, hygiejne og drift der gælder for din virksomhedstype.

Read more
eur-lex.jpg

Labelling regulation

Mærkningen af fødevarer skal sikre, at forbrugerne får de nødvendige oplysninger om produktet, både hvad angår indhold, næring, holdbarhed og oprindelse. Der gælder særlige regler ved markedsføring af visse fødevaregrupper, herunder sammensætning og mærkning samt brug af ernærings- og sundhedsanprisninger.

Mærkningsforordningen har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelsen af forbrugerne i relation til fødevareinformation, idet der tages hensyn til forskellene i forbrugernes opfattelse og deres informationsbehov, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende.

Read more
eur-lex.jpg

Novel Food regulation

I denne forordning kan du læse om forskellige bestemmelser vedrørende nye fødevarer (novel foods)

Vejledningen til Novel Food forordningen findes her

Read more
smily.jpg

Smiley

Danske virksomheder, som har med fødevarer at gøre får uanmeldte kontrolbesøg af fødevarestyrelsen og får en Smiley. Smileyen udtrykker hvor godt virksomheden har styr på hygiejne og fødevarereglerne.

På siden kan du læse mere om ordningen, samt registrere din virksomhed og se andre virksomheders smileyer.

Vil du vide hvor ofte fødevarestyrelsen kommer på besøg, læs mere her

Read more
egenkontrol.jpg

Self policing regulation guidance

Denne vejledning omhandler kravene til egenkontrol hos fødevarevirksomheder, herunder primærproducenter. Vejledningen skal hjælpe virksomhederne med at udføre egenkontrol og udarbejde egenkontrolprogrammer. Vejledningen er et supplement til Kommissionens vejledning om egenkontrolprogrammer om fødevaresikkerhed. 

Read more
eu-organic.jpg

Organic EU regulation

Forordning om økologisk produktion og mærkning af økologiske fødevarer.

Read more
o-maerke.jpg

Organic national regulation

Du skal følge økologibekendtgørelsen hvis ud ønsker at markedsføre fødevareprodukter som økologiske.

Read more